energy-3e.com

อินเวอร์เตอร์ ระบบ ON-GRID

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) หรือเครื่องแปลงไฟ เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้สำหรับแปลงไฟฟ้าแบบ DC ที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ มาเป็นไฟฟ้าแบบ AC 200V. หรือก็คือไฟฟ้าที่ใช้ทั่วไปภายในบ้าน ซึ่งวิธีการเลือกซื้อ คุณควรเลือกซื้ออินเวอร์เตอร์ตามขนาดกำลังวัตต์รวมของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดภายในบ้าน และควรให้ขนาดกำลังวัตต์ของอินเวอร์เตอร์มากกว่ากำลังวัตต์รวม 30-40% เพื่อความทนทาน
แสดง 1-12 จาก 84 รายการ